Philip K VVS

Kontakta oss!

Användarvillkor, GDPR & Cookies

 

Denna tjänst tillhandahålls av Stambyte-Stockholm.se (”Stambyte Stockholm”). Det går att använda Stambyte Stockholm på flera sätt; man kan inhämta information, kontakta oss eller våra samarbetspartners via kontaktformulär eller offertförfrågningar. Hur du än använder denna webbsida och tjänst gäller följande användarvillkor.

 

1. Gratis

Det är gratis att kontakta oss via telefon, kontaktformulär och göra offertförfrågningar.

 

2. Användning

Den som kontaktar oss via formulär och/eller offertförfrågan godkänner att Stambyte Stockholm förmedlar dessa kontaktuppgifter till företag som är samarbetspartners med Stambyte Stockholm. Det får inte göras påhittade förfrågningar eller skicka “spam”, en ärlig intention att få hjälp måste vara anledningen till att kontakta oss.

 

3. Inga förpliktelser

Den som kontaktar Stambyte Stockholm via telefon, formulär eller gör en offertförfrågning har inga förpliktelser till Stambyte Stockholm eller det företag som förmedlats kontakten. Det får dock inte göras oseriösa förfrågningar eller skicka “spam”, en ärlig intention att få hjälp måste vara anledningen till att kontakta oss.

 

4. Svar på förfrågningar

Inga garantier finns för de svar som genereras av en förfrågan. Stambyte Stockholm kan inte garantera antal svar eller att den som skickat förfrågan och Stambyte Stockholms samarbetspartner når en affärsuppgörelse. Stambyte Stockholm ställer dock krav på samarbetspartners vad gäller seriositet och yrkeskompetens.

 

5. Ansvaret är användarens

Vid förmedlad kontakt ligger ansvaret att kontrollera och utvärdera entreprenören hos användaren.

 

6. Stambyte Stockholms ansvar

Användare och utförare sluter avtal direkt med varandra. Stambyte Stockholm har ingen del i detta avtal utan underlättar endast kommunikationen mellan dessa parter. Stambyte Stockholm tar inget ansvar och lämnar inga garantier för produkter och arbeten som utförs av företag som förmedlats via tjänsten. Stambyte Stockholm kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Vid problem, exempelvis bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.

 

7. Integritetspolicy och personuppgiftshantering

Stambyte Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av registrerade uppgifter på denna hemsida. Genom att registrera personuppgifter (förnamn, efternamn, email-adress och telefonnummer) ger du ditt samtycke till att Stambyte Stockholm använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part – de företag som är samarbetspartners till Stambyte Stockholm och tillhandahåller den tjänst du efterfrågar i din förfrågan

Personuppgifterna behandlas i syfte att leverera tjänsten dvs. administrera förhållandet mellan användaren och tjänsteföretagen (som utför tjänster som användaren är intresserad av). Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Våra samarbetspartners har samma hårda krav på personuppgiftshantering och lyder under samma lagstiftning (i EU avses Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR), eller är certifierade enligt US Privacy Shield.

Personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Detta innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när användaren inte längre kan förväntas ha nytta av tjänsten, eller återkallar sitt samtycke.

Registrerade personer har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan meddelande skickas till oss på info@stambyte-stockholm.se.

 

8. Användning av cookies:

Stambyte Stockholm använder cookies. Du kan själv via din webbläsare välja om du vill tillåta cookies eller ej. Cookies används i marknadsföringssyfte och för att höja kvaliteten i vår tjänst bland annat genom att vissa inställningar på sidan sparas. Exempelvis kan du fortsätta att vara inloggad på ditt användarkonto trots att du navigerar mellan olika webbsidor. Läs mer om cookies på minacookies.se